Monday, March 07, 2011

Bilgisayar Kontrollü Robotik Kitabı

Robotik Kitabı ve robotikkitabi.com sitesi :

Bilgisayar Kontrollü Robotik Kitabı, bu alandaki birikimlerimi okuyucu ile paylaştığım, 400 sayfaya yakın kapsamlı bir çalışma. Bu kitabı yazarken, Türkiye'de çok fazla Türkçe kaynak olmadığının bilincinde olarak, robotiğin kronolojik tarihçesinden başlayarak robot - insan varlık sorununa (Ontoloji), Robotik Bilimine ait temel kavramlara değindim ve Robotik konusunu oluşturan tüm disiplinlere ait bilgileri verirken, robotiği nasıl etkilediklerine dair neden sonuç ilişkilerini inceledim. Kitabın Robotik hakkında pek fazla bir fikri olmayan okuyucuya bile seslenmesini sağlamaya çalıştım. Kronolojik ve düzenli bir içerik oluşturmaya çalıştım.

Bu kitabı desteklemesi amacı ile hazırlamaya başladığım robotikkitabi.com sitesi, okuyucuların kitapla ilgili konuları paylaşabilecekleri bir platform olması amacı ile İçerik Yönetim Sistemi (CMS) tarzında tasarlandı. Dolayısı ile bu portal üzerinde yeralan forumlar, anketler, makale alanları gibi içerik sistemleri ve zamanla eklenerek çoğalacak olan bilgi içeriği ile robotikkitabı.com, Türkiye'nin en kapsamlı Robotik Portalı olmaya hazırlanıyor.

Kitabın İçeriği:

Bilgisayar Kontrollü Robotik Kitabı, robotikle ilgili teorik ve pratik bir çok soruyu cevaplamayı ve bir çok disiplinin birleşiminden oluşan bu kapsamlı alan ile ilgili sisleri dağıtmayı amaçlıyor. Bu yüzden, kitabın içeriği robotiğin tanımı ile başlıyor, tarihçesini, robotik kategorilerini, robotik bilimi ile ilgili temel kavramları, eyleyicileri,algılayıcıları, robot mekaniğini, kontrol teorisini ve yöntemlerini detaylı bir şekilde inceliyor.
Kitabın okuyucuyu pratikte en çok ilgilendiren bölümü olan, Bilgisayar Kontrolu konusu ise teorik olarak anlatılırken bilgisayar port donanımları detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bu kitaptaki portlar ile ilgili açıklamalar bile sadece portları anlatan kaynakları aratmayacak nitelikte. Yazılımlar ve yazılımcılık bölümünde ise, bilgisayarda verinin nasıl oluştuğundan başlayarak, bilgisayarın nasıl çalıştığı, dosya ve veri biçimleri, görüntünün, seslerin nasıl meydana geldiği, bunlar kullanılarak yapay gerçekliğin nasıl oluşturulduğu, sayı sistemleri, boolean cebiri, kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında, kitabın içerisine küçük bir Visual Basic kitabı sığdırılıyor. Visual Basic dili, robotik kontrol yazılımları için en çok tercih edilen dillerden biri olduğu için yazılım örnekleri bu dil üzerinden anlatılıyor.

Teorik bölüm, bilgisayar ile kontrol için yeterli olacak miktarda ve kapsamda temel elektronik, devre çizimi, baskılı devre teknikleri ve breadboard kullanımı ile sona eriyor. Bu kitabın teorik bölümleri okuyucuyu sıkmadan gereken teknik altyapıyı sağlamayı ve okuyucunun robotiğe olan ilgisini bilgiyle donatmayı amaçlıyor.

Kitabın pratik bölümü olan Uygulamalar bölümü, 10 adet uygulamadan oluşuyor. Bu uygulamalar, okuyucunun öncelikle paralel portu tanımasını ve sonrasında, portların içinde en hızlısı olan gerçek zamanlı bu port üzerinden tüm eyleyicilerin kontrolunu ve bunlarla yapılacak mekanik tasarımları içeren denenmiş ve çalıştığı garanti edilen uygulamaları kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Uygulamaların devre şemaları, data sheet'leri kitapla beraberveriliyor, ve devrelerin breadboard kurulumları bile şematik olarak gösteriliyor.Yazılım bilmeyen veya öğrenmek istemeyenler için ise her robotik uygulamasına ait kurulum gerektirmeyen ve Cd-Rom dan çalışabilen kapsamlı ve uygulamaya özel program yine kitap ile birlikte veriliyor. Yazılımcılığa ilgi duyan okuyucularımız, bu programlara ait Visual Basic kaynak dosyalarını Cd-Rom içinde bulabilirler.

Kitabın Önsözü: Neden Robotik ?
Kitabın Dizin Bölümü: İçindekiler

Kitaptan Bazı Başlıklar:
 • Robotik Nedir, Robotiğin Tanımı ve Ontolojisi
 • Robotiğin Tarihçesi ve Kronolojik Gelişimi
 • Robotik Bilimi
 • Robotikte Mekanik Yapı ve Eksenler
 • Robotikte Eyleyiciler (Hareket Tahrik Sistemleri)
 • Robotikte Algılayıcılar
 • Robotikte Kontrol Mantığı ve Yöntemleri
 • Bilgisayar Port Donanımı ve Portlar
 • Yazılımlar ve Yazılımcılık
 • Temel Sayısal Elektronik
 • Dosya Biçimleri, Sanal Gerçeklik
 • Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
 • Sayı Sistemleri ve Boolean Cebiri
 • Visual Basic Dili ve Temel Programcılık
 • Bilgisayar ile Kontrol için Temel Elektronik
 • Baskılı Devre (PCB) Yapımı ve Breadboard Kullanımı
 • Bilgisayar Destekli Robotik Kontrol Uygulamaları
 • Paralel Port Çıkış (OutPut) ve Debug Devresi
 • Bir Eksenli Kartezyen Robot ve DC Motor Kontroluna Giriş
 • Biyomimetik Parmak ve RC Servo Kontrolu Teorisi
 • İki Eksenli Mafsallı Robot ve Kamera Standı
 • Yön ve Hız Kontrollü Tekerlekli Robot ve PWM ile Hız Kontrolu
 • Pnömatik Piston Kontrolu ve Elektrikli Valflerin Kontroluna giriş
 • Air Muscle ile Antropomorfik Kol
 • 5 Eksenli Robot Kol Uygulaması ve 8 RC Servo Kontrol Arabirimi
 • Scara Robot Tasarımı ve Adım Motor Kontrolu
 • Paralel Port Giriş (InPut) Devresi ve Bilgisayara veri girişi (feedback)
 • Devre Şemaları, Her Uygulama için Bir Program ve Visual Basic Kod Örnekleri,
 • Dosyalar ve Tasarımlar